Ceník

Ceny materiálu účtujeme podle ceníku výrobců.

Ceny za práci jsou pouze orientační.

Celkovou cenu ovlivní druh krytiny (např. prejza, bobrova, břidlice atd. – tyto typy jsou dražší), složitost střechy, náročnost dopravy na stavbě, doprava na stavbu samotnou, druh spojovacího materiálu a jiné.

  

 • Demontáž krytiny                         m²         64,20 Kč
 • Demontáž oplechování               m          28,20 Kč
 • Demontáž laťování                      m²         20,50 Kč
 • Folie parotěsná                             m²         28,00 Kč
 • Montáž parotěsné fólie               m²         23,80 Kč
 • Orsil tl. 10 cm                                m²       129,00 Kč
 • Isover tl. 10 cm                              m²       196,20 Kč
 • Položení tepelné izolace              m²         35,40 Kč
 • Bednění s montáží                         m²       232,40 Kč
 • Lepenka                                           m²         18,80 Kč
 • Montáž lepenky                               m²        29,00 Kč
 • Folie hydroizolační                         m²         46,20 Kč
 • Folie hydroizolační kontaktní       m²        54,60 Kč
 • Natažení folie                                   m²        24,00 Kč
 • Latě 5x3 m                                       m          12,30 Kč
 • Latě 6x4 m                                       m          17,50 Kč
 • Přibití kontralatí                              m          19,40 Kč
 • Laťování                                           m²         51,00 Kč
 • Čištění tašek                                   ks            3,50 Kč
 • Položení krytiny                              m²       120,00 Kč
 • Položení hřebene                           m        130,00 Kč
 • Položení nároží                               m        130,00 Kč
 • Položení úžlabí                                m       150,00 Kč
 • Položení okrajů                               m       136,00 Kč
 • Řezání                                               m       147,00 Kč
 • Vyrovnávací rohož                         m²        61,20 Kč
 • Vyrovnání podkladu                       m²      120,80 Kč
 • Montáž střeš. oken                        ks     1700,00 Kč
 • Vyčištění žlabu                                m          48,60 Kč
 • Začištění štítu                                  m         213,80 Kč
 • Výškové práce – základní sazba   hod      370,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÍK.doc (32 kB) - rozklikněte soubor